Historische Vereniging Moordrecht dient voorstel tot behoud van oude Snelle Sluis in bij bestuur hoogheemraadschap

In het voorjaar van 2016 heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het voornemen tot sloop van de oude Snelle Sluis aangekondigd. De sluis heeft geen waterstaatkundige functie meer en is overbodig geworden voor de waterveiligheid, de primaire taak van het waterschap.

De Historische Vereniging Moordrecht heeft volgend aan deze aankondiging de wens geuit om de sluis te behoeden voor sloop en heeft daartoe recent een voorstel ingediend. Het hoogheemraadschap zal dit voorstel zorgvuldig overwegen en op korte termijn de Historische Vereniging uitnodigen om een toelichting te geven op haar zienswijze. Bij dit overleg zal ook wethouder Hordijk van de gemeente Zuidplas betrokken worden.

Het college van Schieland en de Krimpenerwaard besluit later dit jaar over de definitieve sloopplannen van de oude Snelle Sluis.