Hoogheemraadschap onderzoekt verkeersdrukte op de Hollandsche IJsseldijken

Hoogheemraadschap onderzoekt verkeersdrukte op de Hollandsche IJsseldijken

Zo zien de camera's eruit die langs de dijk geplaatst worden

Vanaf 13 juni voeren wij een kentekenonderzoek uit op het dijktraject van Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Dit onderzoek duurt ongeveer twee weken en wordt in september nogmaals uitgevoerd. Het bedrijf Innocam plaatst in totaal 11 camera’s voor ons langs de IJsseldijk tussen de bebouwde kom van Gouderak en Krimpen aan de IJssel.

Het hoogheemraadschap voert dit kentekenonderzoek uit om een goed beeld te krijgen van de verkeersstromen op het traject van KIJK. Zodat we de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van dit dijkproject zo goed mogelijk kunnen organiseren voor de mensen die hier wonen en werken: Tijdens KIJK over de dijk. We willen graag een zo goed mogelijk beeld krijgen van de hoeveelheid verkeer en de herkomst en bestemming ervan op ons dijktraject. Daarbij zijn de routes die veel gereden worden en de tijdstippen waarop deze gereden worden, voor ons belangrijk om te weten.

Tijdens KIJK over de dijk

Wij beseffen ons dat de aanpassingen die wij uiteindelijk aan de KIJK-dijk gaan uitvoeren, gevolgen hebben voor de bereikbaarheid. De weg op de dijk zal gedurende de uitvoering op delen moeten worden afgesloten. Daarom wil het projectteam KIJK weten hoeveel mensen gebruik maken van deze weg en wat hun herkomst en bestemmingen zijn. Op basis van deze uitkomsten kunnen wij zo goed mogelijke maatregelen nemen tijdens de werkzaamheden aan de dijk, zoals omleidingen en parkeervoorzieningen. Uiteindelijk willen wij de overlast voor de omgeving tijdens onze werkzaamheden aan de dijk zoveel mogelijk beperken.

Privacy

De registratie van de kentekens gebruiken wij om alle voertuigen te kunnen identificeren. De verzamelde gegevens zullen nooit worden gekoppeld aan persoonsgegevens. Na het uitlezen van de camera’s worden de kentekens zo snel mogelijk omgezet naar onherkenbare codes en vernietigd. In onze rapportages zijn er dan ook geen kentekens terug te vinden. De verzamelde data wordt niet gebruikt voor commerciële doelen of handhavingsactiviteiten.

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie en vragen over ons kentekenonderzoek, kunt u contact opnemen met Martijn Guichelaar van het omgevingsteam KIJK, op telefoonnummer 06-461 97 941 of per mail: m.guichelaar@hhsk.nl.