Hoogheemraadschap test waterveiligheid

Hoogheemraadschap test waterveiligheid

Controle in de Willemsspoortunnel

In de nacht van 16 op 17 juli 2017 controleert het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de (waterdichte hydraulische) schuiven van de Willemsspoortunnel.

Deze schuiven kunnen in geval van lekkage van de tunnelbuizen van de Willemsspoortunnel, die onder de Nieuwe Maas doorlopen, direct worden gesloten zodat wateroverlast in Rotterdam Noord wordt voorkomen.

Met de sluiting test het hoogheemraadschap de waterveiligheid van een deel van het beheergebied. Ook coupures (plaatselijke openingen waar een (vaar) weg of een tunnel de dijk kruist) in andere delen van het beheergebied worden jaarlijks getest.