Inloopbijeenkomst over vaarverbinding tussen Rotte, Oude Rijn en Vliet

Inloopbijeenkomst over vaarverbinding tussen Rotte, Oude Rijn en Vliet

In het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een vaarroute tussen de Rotte, Oude Rijn en Vliet organiseren de betrokken partijen een aantal inloopavonden. Op 16 mei 2017 tussen 19.00 en 20.30 uur vindt zo’n inloopbijeenkomst plaats bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Grote Marktstraat 43 in Den Haag.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst vindt  een eerste werkatelier plaats met direct belanghebbenden in het gebied. Tijdens de aansluitende inloopbijeenkomst loopt u rond in de werkruimte van de projectgroep. De opbrengsten van de atelierbijeenkomst hangen aan de muur: een eerste inventarisatie van het gebied. Aanwezigen kunnen in gesprek met de deelnemende partijen en kunnen hun visie geven op de resultaten van het werkatelier.  De organisatie nodigt u hiervoor van harte uit.

In verband met de catering vragen wij om u aan te melden via https://nl.surveymonkey.com/r/BijeenkomstRRV

De werkateliers en inloopbijeenkomsten worden nog twee keer herhaald, waarbij wordt verder gebouwd op de eerdere resultaten. Deze vinden plaats op 4 juli en op 7 september 2017. Mocht u geïnteresseerd zijn, zet deze data dan alvast in de agenda.

Eind oktober 2017 hopen de bestuurders de gemeenten Alphen aan den Rijn, Lansingerland, Zoetermeer en Zuidplas, de hoogheemraadschappen van Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard, Regio Holland Rijnland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland, recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer te komen tot een visie en zicht op de haalbaarheid van de vaarverbinding.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door APPM. Zij werken samen met LINT, Decisio en Movares.