Koninklijk bezoek op de Hollandsche IJsseldijken

Koninklijk bezoek op de Hollandsche IJsseldijken

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen dinsdag 21 februari een streekbezoek aan de Krimpenerwaard. De Koning en Koningin krijgen van waterschapsbestuurder Toon van der Klugt een toelichting op ons dijkproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK).

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen dinsdag 21 februari een streekbezoek aan de Krimpenerwaard. Zij beginnen hun streekbezoek in Krimpen aan den IJssel en bezoeken aansluitend in de gemeente Krimpenerwaard Gouderak, Berkenwoude en Bergambacht. Tijdens het bezoek staat het thema “De kracht van de Krimpenerwaard” centraal.

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

De Koning en Koningin krijgen van waterschapsbestuurder Toon van der Klugt een toelichting op ons dijkproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt momenteel nog aan de verkenning van KIJK. Het is een dijktraject van circa 10 km met 720 woningen en bedrijven die pal op of aan de dijk staan. Afgelopen jaar hebben we grondonderzoeken en nadere analyses voor dijkveiligheid uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de dijk op den duur niet stabiel genoeg is, maar ook dat de dijk op termijn het hoge water niet meer voldoende kan keren. In de loop van dit jaar willen we een gedetailleerd beeld krijgen van de situatie en van alle kansen en oplossingsrichtingen. Daarvoor bekijken we aspecten op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, watersysteem, verkeer en woon- en leefomgeving. Ook onderzoeken we het ruimtelijk kader en de technische (on)mogelijkheden. Op onze projectpagina KIJK vindt u meer informatie over dit dijkproject, zoals nieuwsberichten, projectkranten en een film over bewoners aan de Hollandsche IJsseldijk.

Dijkgraaf Hans Oosters spreekt het paar ’s middags tijdens een informele bijeenkomst met de organisatoren. In het ochtendprogramma tijdens het onderdeel over de toekomst van de Krimpenerwaard, wordt een korte filmopname van de dijkgraaf getoond over het waterbeheer in dit Veenweidegebied.

Wegafsluitingen vanwege Koninklijk bezoek

Een aantal wegen dat in ons beheer is in Berkenwoude is ook afgesloten voor doorgaand verkeer op dinsdag 21 februari. http://www.krimpenerwaard.nl/inwoners/koninklijk-bezoek_41840/item/wegafsluitingen_18784.html