Leerlingen Libanon Lyceum bedenken maatregelen tegen wateroverlast

Leerlingen Libanon Lyceum bedenken maatregelen tegen wateroverlast

Na een gastcollege van het hoogheemraadschap in februari zijn drie VWO2-klassen van de technasiumschool het Libanon Lyceum uit Rotterdam aan de slag gegaan: ze hebben onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen tegen wateroverlast als gevolg van hevige regenbuien in de wijk Crooswijk.

Daarnaast hebben ze een enquête uitgevoerd onder bewoners in Crooswijk om het waterbewustzijn te peilen. In hoeverre zijn bewoners zich bewust van het risico op wateroverlast en zijn ze bereid om ook zelf maatregelen uit te voeren aan eigen huis of tuin? 

Hoogheemraad Paul van den Eijnden nam de onderzoeksrapporten van de leerlingen in ontvangst en reageert op de presentaties: “Goed om te zien dat leerlingen zich zo verdiept hebben in de uitdagingen waar we als waterschap mee te maken hebben om samen met bewoners en bedrijven onze stad Rotterdam droog te houden. En ik ben onder de indruk van de ideeën die leerlingen inbrengen!”