Minister Schultz van Haegen ontvangt Uniepenning

Minister Schultz van Haegen ontvangt Uniepenning

Op de jaarlijkse Waterschapsdag op 20 maart reikte Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, de Uniepenning uit aan vertrekkend minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Dit als blijk van waardering voor haar jarenlange inzet voor het waterbeheer in het algemeen en het werk van de waterschappen in het bijzonder.

Melanie Schultz van Haegen is sinds 2012 actief als minister van Infrastructuur en Milieu. Zij garandeerde blijvende aandacht en financiële middelen voor waterveiligheid. Zo heeft ze de Deltabeslisssing Waterveiligheid genomen, met daarin een nieuw stelsel van normen voor de waterveiligheid. Ook gaf ze de verbetering van de waterkwaliteit een impuls gegeven met de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen: “Met de komst van het OESO-rapport Water Governance in the Netherlands – Fit for the future? in 2014, en haar uitstekende uitleg hierover naar de Tweede Kamer, leverde Melanie Schultz van Haegen een positieve bijdrage aan de stabiliteit van het waterschapsbestel. Ook heeft zij de Nederlandse watersector niet alleen nationaal, maar ook internationaal actief op de kaart gezet. Dat verdient veel lof. Als waterschappen hebben wij dit zeer gewaardeerd.”

Ook in haar rol als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is Melanie Schultz van Haegen van grote waarde geweest voor de waterschappen. In 2004 pleitte zij bij de behandeling van de bekostiging regionaal waterbeheer nadrukkelijk voor behoud en versterking van het waterschapsbestel. Ook legde zij in 2004 de basis voor de huidige Waterwet.

Melanie Schultz van Hagen kondigde afgelopen mei aan dat ze niet terugkeert in een volgend kabinet.

Bron: Unie van Waterschappen