Najaarsinspecties van dijken in volle gang

Najaarsinspecties van dijken in volle gang

Najaarsinspecties dijken

Inspecteurs van het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard zijn begonnen aan een volledige inspectieronde van de dijken. Het stormseizoen is begonnen en dat betekent dat de kans op hoog water het grootst is. Dijken moeten in goede staat zijn om de winter- en herfststormen aan te kunnen.

Er wordt gecontroleerd of werkzaamheden aan de dijken veilig zijn uitgevoerd en afgerond en of er schades zijn. Als er aanleiding voor is, worden mensen aangesproken of worden schades versneld gerepareerd. De inspecteurs zijn te herkennen aan hun oranje veiligheidsjasjes.

 Van 1 oktober tot 15 april is het gesloten seizoen van de waterkeringen. Dan wordt niet of zo min mogelijk gewerkt aan de dijken en houden we de dijken extra in de gaten.