Ondernemers bekijken natte teelten

Ondernemers bekijken natte teelten

Agrarische ondernemers bij het VeenweidenInnovatieCentrum in Zegveld

Een gezelschap van agrarische ondernemers uit Zuidplas bezocht dinsdag 27 juni het VeenweidenInnovatieCentrum in Zegveld. “Leerzaam, prikkelend en bijdragend aan verdere ontwikkeling van onze toekomstplannen”, vond één van de aanwezigen. Het Restveengebied in Moordrecht. Dit gebied krijgt door bodemdaling te maken met een nattere en instabielere bodem.

Ondernemerschap

Frank Lenssinck, directeur van het VeenweidenInnovatiecentrum (VIC) geeft uitleg over natte teelten, zoals de teelt van cranberries en lisdodde. Waar de cranberries nogal een intensieve teelt lijkt, er wordt geëxperimenteerd met verschillende beheermethoden, lijkt de teelt van lisdodde een kansrijke niche. “Het overstappen op nieuwe teelten vraagt vooral ondernemerschap. Zeker bij de startfase heb je met onzekerheden te maken, je moet de markt leren kennen, maar daar staat tegenover dat je ook een nieuwe bron van bestaan kan ontwikkelen.” Zo heeft Lenssinck een afzetmarkt gevonden voor het zaad van de lisdodde. Dit product wordt gebruikt voor de teelt van sluipwespen die in de glastuinbouw worden ingezet als biologische bestrijders. Toepassingen van de lisdodde, als isolatiemateriaal of als veevoer worden nog verkend.

Onderwaterdrainage

Er was veel belangstelling voor de experimenten die het VIC uitvoert met onderwaterdrainage, voor de techniek en het resultaat ervan: minder maaivelddaling. Volgens Lenssinck gaat het om het verbeteren van de draagkracht van de grasmat, en in mindere mate om de hoeveelheid melk. De vraag uit het gezelschap over de kosten van de aanleg en het onderhoud van de drainage werd besproken. Lenssinck stelt dat niet bodemdaling het probleem van de toekomst is, maar CO2 uitstoot. Dat daarom minder koeien en inzetten op o.a. agrarisch natuurbeheer en adaptieve landbouw toekomst biedt aan boeren op natte gronden.

Nieuwe afzetmarkt?

“Nou, het telen van lisdoddes is voor mij misschien nog een brug te ver, maar ik heb wel veel gehoord, vandaag”, zei één van de aanwezigen. Enkele ondernemers staan sceptisch tegenover het verhaal van Frank, maar vinden het toch wel interessant. Lenssinck moedigt de ondernemers uit het Restveengebied aan: ‘Maak samen een gebiedsplan, kijk naar de verschillende veensamenstellingen, hoogteligging, naar landgebruik en wensen. Verzin samen de goede ideeën en ga daarmee naar de provincie’.

Ondernemers en bewoners in het Restveengebied vragen de provincie, gemeente en waterschap om hen te faciliteren in het maken van toekomstplannen. De excursie naar het VIC heeft daar, volgens enkele deelnemers, een prikkelende bijdrage aan geleverd. Binnenkort gaat een tweede groep uit het restveengebied zijn oren en ogen de kost geven in Zegveld.