Onderzoek eigendommen

Het hoogheemraadschap heeft een kleine 4600 percelen in eigendom in het gebied. Dit gaat veelal om stukken grond die in gebruik zijn gegeven, maar ook om percelen waarvan de status onbekend is.

Naar deze percelen wordt de komende maanden onderzoek gedaan door bureau Metafoor. Zij doen deze inventarisatie als voorbereiding op het actualiseren van de vastgoedportefeuille van het hoogheemraadschap. Het kan zijn dat u in de komende maanden medewerkers van dit bureau ziet lopen. Zij zijn te herkennen aan een lichtgevend hesje van het hoogheemraadschap en kunnen zich desgevraagd identificeren.

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 45 37 200 of via e-mail: info@hhsk.nl.