Onderzoek naar gevolgen overdracht wegbeheer

Onderzoek naar gevolgen overdracht wegbeheer

Fietser op de rijbaan

De gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaan gezamenlijk onderzoeken wat de gevolgen zijn van een eventuele overdracht van het wegbeheer van het hoogheemraadschap naar de gemeenten.

Het hoogheemraadschap beheert momenteel ruim 167 kilometer openbare weg in de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Het hoogheemraadschap wil zich voortaan graag alleen richten op zijn hoofdtaken droge voeten en schoon water en het beheren en onderhouden van de wegen en fietspaden overdragen aan de gemeenten.

Gevolgen lokale belastingen

Het onderzoekmoet onder andere antwoord geven op de vraag welke financiële en fiscale gevolgen zo’n overdracht met zich meebrengt, voornamelijk voor de lokale belastingen.

Landelijke verkenning

Onlangs is er een landelijke verkenning gestart. Vijf van de 21 waterschappen in Nederland voeren de wegentaak nog uit. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt een verkenning gedaan van een overdracht naar de gemeenten. Deze wordt uitgevoerd door oud-minister Karla Peijs.

Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten van beide onderzoeken medio 2018 bekend.