Onze dijkgraaf en loco-dijkgraaf in top-50 Beste Bestuurders van Nederland

Onze dijkgraaf en loco-dijkgraaf in top-50 Beste Bestuurders van Nederland

Onze dijkgraaf en loco-dijkgraaf in de top-50 Beste Bestuurders van Nederland

Dijkgraaf Hans Oosters en loco-dijkgraaf Toon van der Klugt van ons hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan beiden in de top 50 van Beste Bestuurder 2016. Zij ontvingen gisteravond een oorkonde van het onderzoeksbureau Necker van Naem, welke dit jaarlijkse onderzoek voor Binnenlands Bestuur heeft uitgevoerd. Toon van der Klugt eindige in deze verkiezing voor het tweede opeenvolgende jaar in de top 10.

Beide waterschapsbestuurders zijn in deze verkiezing beoordeeld door medebestuurders. Zij nomineerden de heer Van der Klugt op de competenties: daadkrachtig, betrokken en oplossingsgericht en zeiden over hem dat hij een deskundige bestuurder is, die goed luistert naar alle betrokkenen. “Deze bestuurder laat zien dat het streven naar consensus daadkracht niet in de weg hoeft te staan.” De nominatie van de heer Oosters komt niet alleen voort uit het werk dat hij doet voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, maar ook uit het werk dat hij als voorzitter van de Unie van Waterschappen doet. Daarvoor is veel waardering. Opgemerkt wordt dat hij wateroverlast en ruimtelijke adaptatie hoog op de agenda van het Deltaprogramma heeft gekregen.

Erkenning voor effectieve werkwijze waterschappen

De waterschapsbestuurders zijn vereerd met de uitverkiezing door collega-bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen. Zij zien dit als erkenning voor de manier waarop de waterschappen inmiddels zeer effectief samenwerken met hun partners in het lokale bestuur. “Ik zie het hoogheemraadschap net als een gemeente als een organisatie die is opgericht, en met bevoegdheden toegerust, om collectief te doen, wat alleen maar collectief goed kan worden gedaan. Dat geeft ons als eerste taak of plicht dat dan ook effectief en efficiënt te doen. Voor en namens alle bewoners en bedrijven in ons gebied.” Aldus Toon van der Klugt. Hij vindt dat een overheid hierin alleen kan excelleren wanneer zij in staat is tot zichtbaar goede en effectieve samenwerking met partners. “We hebben met onze bestuurlijke partners gemeenten en provincie de afgelopen jaren enorme progressie in gemaakt en die samenwerking functioneert inmiddels zeer goed. Ook de vroegtijdige en nadrukkelijker betrokkenheid van burgers en bedrijven op het pad naar klimaatbestendigheid en duurzame veiligheid brengt steeds vaker een extra en vruchtbare dynamiek.”

“In deze tijd waarin de klimaatverandering waarmee we te kampen hebben steeds merkbaarder wordt, willen we graag erkenning, draagvlak en medewerking van betrokkenen. Van onze medeoverheden, maar vooral ook van de bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden bij onze waterwerken. Dit vraagt van onze organisatie en van onszelf als bestuurders een zorgvuldige aanpak en een open en betrokken houding, waarbij we eerst echt proberen te luisteren naar anderen.” Hans Oosters, die naast zin werk als dijkgraaf ook voorzitter is van de Unie van Waterschappen, is daarom altijd op zoek naar een stevige en praktische samenwerking met vooral gemeenten en betrokken bewoners en bedrijven. “Met oog voor hun deskundigheid en belangen om ondermaatse dossiers of structurele opgaven op te pakken en tot een goed einde te brengen. Dit levert aan het eind van de dag winnaars aan alle kanten op,” vult Van der Klugt aan.

Woord van dank

De dijkgraaf en loco-dijkgraaf bedanken alle medebestuurders voor de positieve beoordelingen, en zij bedanken het voltallige hoogheemraadschapsbestuur voor de ruimte en het vertrouwen. Daarnaast bedanken zij de medewerkers van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor hun voortdurende steun en inzet.