Opening tentoonstelling Coolsingel: een visuele belevenis en feest van herkenning

Opening tentoonstelling Coolsingel: een visuele belevenis en feest van herkenning

Tentoonstelling Coolsingel

Vanaf zaterdag 4 november zet het Museum Rotterdam de deuren open voor de tentoonstelling Coolsingel. Dijkgraaf Hans Oosters is aanwezig tijdens de opening vanavond en toont trots de animatie: Rotterdam en water rond de Coolsingel. “De film laat goed de geschiedenis van het water in de stad Rotterdam zien, toen en nu. Ook ons werk als waterschap komt aan bod.”

De geschiedenis van de stad wordt weerspiegeld in de ontwikkeling van deze straat: van middeleeuwse stadsgracht via slagader van de modernistische metropool tot toekomstige city lounge van een diverse wereldstad

De Coolsingel gaat op de schop en verandert in de komende drie jaar in een moderne stadsboulevard waar iedereen kan ontspannen, flaneren en winkelen. Dit nieuwe hoofdstuk in de bewogen geschiedenis van de straat is voor Museum Rotterdam aanleiding om een grootse tentoonstelling over de Coolsingel te organiseren. Want als één straat het verhaal van Rotterdam en zijn bewoners kan vertellen, dan is dat de Coolsingel.

ondergronds water bergen onder coolsingel

Het waterschap heeft speciaal een animatie laten maken voor deze tentoonstelling. Oosters: ”We laten zien hoe de stad Rotterdam zich vormt door het water en hoe wij al in de Middeleeuwen als waterschap wateroverlast tegengaan. “Tegenwoordig brengt de klimaatverandering grote gevolgen met zich mee. We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. De dijkgraaf: ”Ruimte voor water is schaars, dus slimme oplossingen zijn nodig zoals groene en blauwe daken om neerslag langer vast te houden, waterpleinen en (ondergrondse) waterberging. Bij de herinrichting van de Coolsingel gaan we water ondergronds opvangen. Hierbij werken we nauw samen met de gemeente Rotterdam.”

De tentoonstelling is een presentatie van mooie voorwerpen en indrukwekkend beeldmateriaal, maar vooral door en met de Rotterdammers zelf. Het verhaal van de Coolsingel kan niet worden verteld zonder alle Rotterdammers die er ooit hebben gewerkt, geflaneerd, gefeest, gerouwd, geprotesteerd, gewinkeld en er zijn getrouwd. Zij zijn de hoofdrolspelers in deze tentoonstelling. Zij brengen de Coolsingel als 'boulevard van emoties' tot leven.

De tentoonstelling is te zien van 4 november 2017 tot 8 april 2018.