Oplevering drie natuurgebieden donderdag 22 juni

Oplevering drie natuurgebieden donderdag 22 juni

Oplevering natuurgebieden De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid

Op 22 juni 2017 krijgt de Krimpenerwaard er 500 hectare natuur bij! De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard nodigt u van harte uit om dit moment mee te vieren. Meld u nu aan!

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft het afgelopen jaar, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, Stichting Zuid-Hollands Landschap en grondgebruikers, drie natuurgebieden ingericht: De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid. Natuur, water, koeien en recreatie komen hier samen in een uniek veenweidenlandschap. Met deze 500 hectare is een grote stap gezet op weg naar 2250 hectare nieuwe natuur in de Krimpenerwaard.  

Programma    

18.45 – 19.15 uur

Inloop

19.15 – 20.00 uur

De terugkeer van de weidevogel

20.00 – 20.15 uur

Officiële opleveringshandeling

20.15 – 21.30 uur

Mogelijkheid tot korte wandeling in het natuurgebied; een hapje en een drankje bij de beheerboerderij

21.30 uur

Einde

Locatie

Beheerboerderij Stichting Zuid-Hollands Landschap; Schaapjeszijde 4 in Ouderkerk aan den IJssel. 

Aanmelden

U kunt zich tot 21 juni 2017 aanmelden via het inschrijfformulier op www.hhsk.nl/aanmeldendrienatuurgebieden. Door de beperkte capaciteit van de locatie kunnen we circa 200 gasten ontvangen. Meld u snel aan! 

Kom op de fiets!

De parkeerruimte is beperkt. Wij willen u daarom vragen op de fiets te komen. 

Voor meer informatie: www.hhsk.nl/natuurindekrimpenerwaard of http://www.veenweidenkrimpenerwaard.nl/projecten/drie-natuurgebieden