Rechter doet voorlopige uitspraak inzake ontheffingen Wild Beheer Combinatie Stolwijk

Op 5 januari heeft op verzoek van de Stichting Dierenradar een zitting bij de rechtbank plaatsgevonden. Deze Stichting vroeg de rechter om een voorlopige uitspraak te doen over 13 ontheffingen aan Wild Beheer Combinatie Stolwijk

De Wild Beheer Combinatie Stolwijk maakt deel uit van de Wildbeheereenheid Krimpenerwaard, die verantwoordelijk is voor het wildbeheer en de schadebestrijding in de Krimpenerwaard. Daarvoor is de provincie het bevoegd gezag.Er is door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een ontheffing gegeven waarbij door twee auto’s tegelijkertijd op bepaalde fietspaden gereden mag worden. Er zijn 13 personenauto’s die van deze ontheffing gebruik mogen maken. Het hoogheemraadschap heeft deze ontheffingen op 3 november 2016 verleend.  Stichting Dierenradar heeft eind november een bezwaar ingediend tegen deze ontheffingen bij het hoogheemraadschap.

De rechter heeft op 10 januari 2017 een uitspraak gedaan en gezegd dat de deelnemers van Wild Beheer Combinatie Stolwijk voorlopig geen gebruik mogen maken van de ontheffingen. In de ontheffingen is bepaald dat maximaal twee personenauto’s gelijktijdig van de fietspaden gebruik mogen maken. De rechter vindt dat de politie deze bepaling niet goed kan controleren. De rechter adviseert daarom de ontheffingen op een andere manier te verlenen. Bij een controle moet altijd duidelijk zijn dat niet meer dan twee auto’s van de Wild Beheer Combinatie Stolwijk op de fietspaden zijn. De rechter heeft voorgesteld twee niet kopieerbare ontheffingen te verlenen, die gelden voor 13 kentekens.

Binnenkort zal de bezwaarschriftencommissie van Schieland en de Krimpenerwaard het bezwaar van Stichting Dierenradar behandelen. De bezwaarschriftencommissie zal daarbij nagaan hoe de percelen waar gejaagd mag worden, bereikbaar zijn. Daarna zal het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap een beslissing op het bezwaarschrift nemen.

Het hoogheemraadschap probeert zo consequent mogelijk te zijn bij het verlenen van de ontheffingen. Ook Stichting Dierenradar beschikt over drie ontheffingen om met personenauto’s op de fietspaden te mogen rijden.