Regentuin ontlast Agniesebuurt van regenwater

Regentuin ontlast Agniesebuurt van regenwater

Regentuin ontlast Agniesebuurt van regenwater

Met regenwaterballonnen is op 4 september stilgestaan bij de start van de uitvoering van de regentuin, in het Zomerhofkwartier in Rotterdam. Deze tuin maakt onderdeel uit van het project Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt.

Om het rioleringssysteem in deze dichtbebouwde wijk te ontlasten, wordt in de regentuin hemelwater opgevangen en vertraagd afgevoerd.

De tuin vormt een groene oase in een stenig gebied. De Regentuin maakt ons bewust van de wateropgave waar de stad voor staat. Regen wordt in deze tuin opgevangen in een verdiept deel, die tijdelijk als vijver kan dienen, en in slimme regentonnen in de vorm van de letters ZOHO. Daarnaast is de tuin functioneel als leuk wandelpad en is het een plek voor buurtbewoners om samen te komen. De Regentuin is een van de initiatieven in het Zomerhofkwartier en de Agniesebuurt die anticipeert op hevige regenbuien, die in de toekomst vaker zullen voorkomen als gevolg van de klimaatverandering.

Het ontwerp is geïnspireerd op een initiatief van de Urbanisten. Het ontwerp is verder uitgewerkt in een samenwerking tussen de gemeente, ZOHO Citizens, Hofbogen B.V. en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Realisatie wordt mede mogelijk gemaakt door een Europese subsidie