Rotterdam klimaatbestendig: de sleutel ligt op straat

Rotterdam klimaatbestendig: de sleutel ligt op straat

Het is overduidelijk dat klimaatverandering grote gevolgen met zich meebrengt. In Rotterdam trekken gemeente en waterschappen samen op om de stad klimaatbestendig te maken.

Nauw betrokken bij die samenwerking zijn John Jacobs van de gemeente Rotterdam en Jurgen Bals van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Jacobs, strategisch adviseur water bij de gemeente, licht de uitdaging toe: “De klimaatverandering zorgt voor meer extreme regenbuien. Tegelijkertijd kunnen we langdurige perioden van droogte tegemoet zien. Zeker in een stad met veel verharding, zoals Rotterdam en veel grote Nederlandse steden, zijn de effecten hiervan enorm. Dan kun je denken aan overbelasting van het riool met als gevolg water op straat, maar bijvoorbeeld ook in huizen, winkels, enzovoorts. Bij droge periodes krijgen we juist te maken met een tekort aan water, dalende grondwaterstanden - met mogelijke gevolgen voor funderingen - en verzilting van oppervlaktewater.”

Een andere kijk

Omdat de grenzen van het huidige watersysteem in zicht komen, werken gemeente en waterschappen aan meer adaptieve oplossingen in de stad. Een andere, duurzame omgang met overtollig regenwater is hierbij kenmerkend. Bals, adviseur stedelijk waterbeheer bij het hoogheemraadschap geeft aan: “Naast de aanleg van bijvoorbeeld het waterplein Benthemplein en de waterberging onder de Museumparkgarage, gaan we samen met bewoners ook op zoek naar kleinere maat regelen.” Jacobs legt uit: “We willen regenwater weer waardevol maken, in plaats van het direct via het riool af te voeren. Dus, ter plekke opvangen en benutten bij het aantrekkelijker maken van wijken door groenere straten, tuinen en daken. Daarbij is de Rotterdammer zelf ook aan zet.” “In onze dichtbebouwde omgeving hebben we iedereen hard nodig om samen de stad op een extreem klimaat voor te bereiden. Juist bewoners en ondernemers hebben kennis van de directe omgeving en wensen over hoe deze eruit zou kunnen zien”, vervolgt Bals. Jacobs concludeert: “Samenwerken is de sleutel. Op deze manier kunnen we gezamenlijk de klimaatopgaven oplossen, het riool ontlasten en de stad drooghouden. Maar minstens zo belangrijk, we maken de stad aantrekkelijker en leefbaarder, door meer ruimte voor groen en water.”

Dit interview is verschenen in de bijlage 'Klimaatadaptatie' van Het Financieele Dagblad van dinsdag 21 maart 2017. Hierin vertellen we ook hoe we inspelen op klimaatverandering in Het Oude Westen in Rotterdam. Lees meer op http://www.nederlandmvo.nl/klimaatadaptatie/bewoners-en-ondernemers-voor-klimaatbestendige-wijk.

Wil je meer weten over water in de stad?
www.hhsk.nl/klimaatbestendigestad
www.rotterdam.nl/waterloket