Samenwerking voor doorontwikkeling regenradar Rijnmond

Samenwerking voor doorontwikkeling regenradar Rijnmond

Gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap Delfland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland zetten samen de volgende stap in de doorontwikkeling van de regenradar Rijnmond.

Gemeente Rotterdam en de drie waterschappen ondertekenden op 20 februari de overeenkomst. Provincie Zuid-Holland heeft vandaag besloten om medepartner te worden in het project Regenradar Rijnmond en tekent op korte termijn.

De regenradar Rijnmond meet en voorspelt heel lokaal de neerslag in de regio. De radar staat op het dak van gebouw Delftse Poort aan het Weena, de hoogste plek in het centrum van Rotterdam.

Doorontwikkeling

De regenradar is in september 2015 geplaatst en er is sinds die tijd al veel neerslaginformatie verzameld. Van 2017 tot en met 2020 wordt de regenradar verder doorontwikkeld. De TU Delft ontwikkelt software die de metingen van de radar vertaalt naar een nauwkeuriger neerslagregistratie en -voorspelling. Verder wordt de informatie ontsloten via de Nationale Regenradar.

Nauwkeurige registratie

Met de nauwkeurige neerslagregistratie kunnen de Gemeente Rotterdam en de waterschappen de effecten van een regenbui na afloop veel beter analyseren. Daarmee kunnen zij knelpunten in de afvoer van het regenwater zien en maatregelen nemen waar dat het hardste nodig is. Voorafgaand aan en tijdens een bui worden de neerslaggegevens gebruikt om rioolgemalen te sturen en waterbergingen, zoals de ondergrondse waterberging onder de Museumparkgarage of het waterplein Benthemplein, in te zetten. Ook helpt de data van de radar bij het maken van een lokaal weerbericht.

Eerste stedelijke regenradar

De geavanceerde radar meet elke minuut de hoeveelheid neerslag op straatniveau. In de lucht kan de radar de vorm van regendruppels meten en daarmee vaststellen of de druppels in een wolk zitten of vallen in een regenbui. Tevens meet de radar de richting en de snelheid waarmee druppels vallen. Met die gegevens kan precies voorspeld worden waar en hoeveel neerslag gaat vallen. Ook motregen en sneeuw wordt gemeten. Rotterdam is de eerste stad in Nederland met zo’n geavanceerde regenradar en straks dus met deze nauwkeurige neerslaginformatie.

Meer informatie over de werking van de regenradar Rijnmond.

Regenradar