Schieland en de Krimpenerwaard alert op hoog water

Van donderdagmiddag tot zaterdagochtend verwacht het KNMI noordwesterstorm op zee. Door de stevige wind op zee in combinatie met springtij zullen er verhoogde waterstanden optreden langs de kust. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is alert bij deze verhoogde waterstanden en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Om voorbereid te zijn op de verhoogde waterstanden hebben we de bergingsruimte in de binnendijkse gebieden preventief zo veel mogelijk vrijgemaakt. Door de waterstanden in sloten en plassen waar mogelijk te verlagen, is daar meer ruimte voor water. Daardoor leveren de drie korte pieken in waterstanden op de Nieuwe Maas naar verwachting geen problemen op voor de waterstanden in de binnendijkse gebieden. Om problemen door hoog water langs de Hollandsche IJssel te voorkomen, sluit Rijkswaterstaat morgen de Hollandsche IJsselkering.

Rijkswaterstaat informeert de waterschappen en de veiligheidsregio's over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen wij en andere betrokken instanties indien nodig maatregelen nemen. Op de website van Rijkswaterstaat staan de meest actuele waterstanden.

De gemeente Rotterdam plaatst afzettingen op de lager gelegen kades in buitendijks gebied. Tijdens het hoogwater bewaken de gemeente en de politie de situatie. Kijk voor meer informatie daarover op http://www.rotterdam.nl/nieuws:hogewaterstandenverwacht