Start grondonderzoek Hollandsche IJsseldijk tussen Rotterdam en Gouda

Start grondonderzoek Hollandsche IJsseldijk tussen Rotterdam en Gouda

Vandaag start het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met het grondonderzoek langs de Hollandsche IJsseldijk tussen Rotterdam en Gouda (Schielandse zijde), een traject van 20 kilometer.

Het grondonderzoek wordt uitgevoerd om de actuele veiligheid van de dijk te kunnen beoordelen. De uitvoering van het onderzoek duurt tot en met mei 2017 en wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie RPS advies- en ingenieursbureau bv. en Lankelma Geotechniek Zuid bv.

Verkeersmaatregelen

De verkeershinder wordt tot een minimum beperkt, maar de mogelijkheid bestaat dat plaatselijk een weghelft wordt afgezet tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Eventuele verkeersmaatregelen worden afgestemd met de gemeente en via nieuwsberichten op onze website gecommuniceerd.

Veilig wonen, werken en recreëren

De dijken in Nederland, waaronder ook de dijken langs de Hollandsche IJssel, worden periodiek beoordeeld op veiligheid. Hiervoor wordt onder andere berekend of de dijken voldoende stabiel en hoog zijn om het achterliggende gebied te beschermen tegen wateroverlast of overstroming. Dit is van belang zodat wij veilig kunnen wonen, werken en recreëren. In 2017 start een nieuwe beoordelingsronde. Het doel is om de dijken te toetsen aan nieuwe normen die het Rijk per 1 januari 2017 heeft vastgesteld.

Grondonderzoek

Voor de beoordeling van de stabiliteit van de dijk zijn gegevens nodig over de opbouw van de dijk en eigenschappen van de ondergrond. Voor een deel van de dijk zijn deze gegevens al in eerdere toetsrondes of tijdens dijkversterkingen verzameld. Voor een aantal locaties ontbreken gegevens. Om een goed beeld van de gesteldheid van de totale dijk te krijgen, is het daarom nodig aanvullend grondonderzoek uit te voeren. Dit grondonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. het uitvoeren van sonderingen (het meten van de weerstand van de ondergrond door een klein metalen meetinstrument de dijk in te duwen);
  2. het uitvoeren van mechanische grondboringen (inclusief steken van grondmonsters ten behoeve van uit te voeren laboratoriumonderzoek);
  3. het ‘monitoren’ van het gedrag van de dijk met behulp van te plaatsen peilbuizen en waterspanningsmeters.

Zie voor meer informatie over onder meer de onderzoeken, werkzaamheden en planning;  http://www.hhsk.nl/grondonderzoeken