START OFFICIËLE ZWEMSEIZOEN: ZWEM IN VEILIG WATER

START OFFICIËLE ZWEMSEIZOEN: ZWEM IN VEILIG WATER

Op 1 mei is het zwemseizoen gestart. De kans op warm weer stijgt en mensen zoeken verkoeling in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig? Waterschappen hebben de Zwemwater-app ontwikkeld met gegevens van 800 zwemlocaties.

De kwaliteit van zwemwater kan in een warme periode snel veranderen. De kans op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme neemt toe en dat kan zwemmers, maar ook bijvoorbeeld honden, gezondheidsklachten opleveren. De Zwemwater-app geeft bij elke officiële zwemlocatie een positief of negatief zwemadvies.

Waterschappen en Rijkswaterstaat onderzoeken de waterkwaliteit van alle zwemwaterlocaties. Samen met de omgevingsdiensten bepalen de provincies of een zwemplek veilig is.

VEILIGE ZWEMLOCATIES 

In de Zwemwater-app kunnen zwemliefhebbers informatie opvragen over 800 zwemlocaties in Nederland. Door de app te raadplegen kunnen mensen naast het zwemadvies onder meer zien hoeveel parkeerplekken de locatie heeft of er horecagelegenheden aanwezig zijn en hoe de locatie het beste is te bereiken.

ZWEMWATER-APP 

De gegevens van de Zwemwater-app komen van de website zwemwater.nl, waar altijd de meest actuele informatie beschikbaar is.

Download hier de Zwemwater-app voor Android of voor iOS/Apple.