Streekfonds Krimpenerwaard presenteert Kansenboek Zwarte Stern

Streekfonds Krimpenerwaard presenteert Kansenboek Zwarte Stern

Vrijdag 29 september heeft het Streekfonds Krimpenerwaard samen met het hoogheemraadschap, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpenerwaard het Kansenboek Zwarte Stern aangeboden aan het Zuid-Hollands Landschap, de Agrarische Natuurvereniging en Natuurvereniging Krimpenerwaard.

Samen willen deze partijen bereiken dat de leefomgeving voor de Zwarte Stern in de Krimpenerwaard verbetert waardoor de populatie kan doorgroeien van circa 170 paar nu naar 250 paar over 10 jaar. De Zwarte Stern broedt alleen in gebieden waar schoon, plantenrijk oppervlaktewater aanwezig is. Het streven naar een toename van het aantal broedparen vraagt een actieve inzet van vrijwilligers, agrariërs en waterschap om de waterkwaliteit te verbeteren.  

Het Kansenboek biedt concrete informatie om het leefgebied van de Zwarte Stern te verbeteren. Het gaat om inrichtingsmaatregelen voor helder, visrijk water, rust om te broeden, krabbenscheer- of gele plompvelden in combinatie met bloem- en insectenrijke oever-, water- en graslandvegetaties.

Kijk voor meer informatie op: http://www.streekfondskrimpenerwaard.nl/component/k2/item/146-project-kansenboek-zwarte-stern