Wat doen wij bij hoosbuien?

Wat doen wij bij hoosbuien?

Fietsers in een hoosbui

Het Hollandse weer is terug. Afgelopen nacht en vandaag is er meer dan 20 millimeter regen gevallen. Wanneer er veel regen wordt verwacht houden wij het water scherp in de gaten.

Als er veel neerslag wordt verwacht kunnen wij voor bemalen; voordat de regen valt extra ruimte maken door de gemalen water weg te laten pompen uit de singels. Valt er extreem veel regen hebben het watersysteem en de gemalen hulp nodig.

Vooral stedelijke gebied is gevoelig voor wateroverlast. Door de vele gebouwen, straten en betegelde pleinen in de stad kan het regenwater bij hoosbuien niet altijd goed weg. We trekken daarom graag samen met gemeente, bewoners en bedrijven op om de stad klimaatbestendig te maken.

We leggen onder andere waterbergingen aan in bijvoorbeeld de Museumparkgarage in Rotterdam. Onder de garage ligt een groot bassin waar overtollig regenwater naartoe kan. Meer zichtbare oplossingen zijn waterpleinen zoals het Benthemplein en het Frederiksplein. Dit zijn recreatief ingerichte pleinen die tijdens een hoosbui vollopen met regenwater. Dit soort maatregelen helpen ons om in stedelijk gebied het regenwater zo veel mogelijk van de straat te houden.  

Waterplein Frederiksplein

Waterplein Frederiksplein in Crooswijk, Rotterdam

Jij kunt ook helpen om wateroverlast in jouw omgeving te voorkomen. Door meer ruimte te maken voor groen in de buurt kan het water wegzakken in de grond. Dit voorkomt niet alleen wateroverlast op de straat maar ontlast ook het riool. Het riool kan niet altijd al het regenwater afvoeren waardoor er een overstort plaatsvindt op het oppervlakte water. Dit heeft een nadelig effect op de waterkwaliteit en de planten en dieren die erin leven. Kortom; steentje eruit, plantje erin!

rain-a-way tegel

Rain-a-way garden, Heer Bokelweg Rotterdam

Kijk voor meer informatie over een klimaatbestendige stad op www.hhsk.nl/kbs