Waterschappen, LTO en glastuinbouwbedrijven werken samen aan schoon oppervlaktewater

Waterschappen, LTO en glastuinbouwbedrijven werken samen aan schoon oppervlaktewater

Op 6 februari 2017 hebben bestuurders van de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland, LTO Glaskracht Westland en Oostland en de gemeenten Westland, Lansingerland, Waddinxveen, Zuidplas en Pijnacker-Nootdorp overeenstemming bereikt hoe samen met de glastuinbouwsector te werken aan verbetering van het oppervlaktewater.

Conform de eerdere afspraken gemaakt in het Platform Duurzame Glastuinbouw werken de genoemde partijen samen naar een (nagenoeg) nul-emissie voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in 2027, zoals de Kader Richtlijn Water voorschrijft. Het kabinet wil dat in 2018 het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen al met 50 % is afgenomen. Daarom wordt de komende tijd veel aandacht besteed aan kennisoverdracht aan glastuinbouwers en het gezamenlijk bepalen van de noodzakelijke maatregelen om aan de richtlijnen te kunnen voldoen.  Naast de gebruikelijke bezoeken zullen onze handhavers  hiertoe alle glastuinbouwbedrijven bezoeken om de waterstromen in kaart brengen en bedrijven te adviseren over emissiebeperking.  LTO, waterschappen en gemeenten  organiseren gebiedsbijeenkomsten om kennis en ervaring met glastuinbouwers te delen. Hierdoor kan de sector ook zelf actief bijdragen aan verbetering van de afvalwaterstromen.

Het oppervlaktewater moet echt nog schoner” aldus hoogheemraad Agnes van Zoelen van Schieland en de Krimpenerwaard. “ Alle partijen hebben een eigen rol bij de verbetering van de waterkwaliteit. Door nog beter samen te werken met de sector kunnen we zeker grote stappen zetten. Op korte termijn een reductie realiseren van 50 % op normoverschrijdingen is dan zeker haalbaar”.

Wilt u meer informatie over de samenwerking met de sector in de opmaat naar een emissieloze kas, neem dan contact op met Theo Cuijpers via email t.cuijpers@hhsk.nl of Anke Poelstra (a.poelstra@hhsk.nl).