Waterschappen zijn belangrijke partners in nieuwe nationale opgaven

Waterschappen zijn belangrijke partners in nieuwe nationale opgaven

Verkiezing 'Beste lokale bestuurder 2016'

Hoogheemraad Toon van der Klugt, dagelijks bestuurder van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, was voor de tweede maal op rij in de top tien gekozen en genomineerd voor de titel Beste lokale bestuurder 2016. Dit op basis van het jaarlijkse onderzoek van Binnenlands Bestuur onder alle lokale bestuurders van Nederland. Wim van de Donk, Commissaris van de Koning, heeft deze verkiezing gewonnen. Wij feliciteren Commissaris Van de Donk van harte met deze mooie en welverdiende overwinning!

Toon van der Klugt is zeer vereerd dat hij in deze rij van tien mocht staan en trots dat, tezamen met de gelijktijdige nominatie van waterschap Vallei & Veluwe voor het beste overheidsbestuur, het waterschapsbestuur in de schijnwerpers wordt gezet. Het NOS-bericht over 'warme nachten in Rotterdam' was op de grote bijeenkomst in het provinciehuis van Utrecht  aanleiding om de belangrijke rol die waterschappen hebben in het opvangen van de gevolgen van klimaatsverandering in bijvoorbeeld grote steden te belichten. "De klimaatadaptie van Nederland zal misschien wel de belangrijkste van de drie grote opgaven worden waar alle drie decentrale overheden tezamen het moeten gaan doen. Daarvoor zullen zij ook met een nieuw kabinet snel een effectieve uitvoeringsagenda moeten overeenkomen. Bij de twee andere, de energietransitie, denk aan de nationale afspraken gemaakt in Parijs, en de daadwerkelijke ontwikkeling van een circulaire economie, timmeren waterschappen al flink aan de weg. Ze innoveren voortdurend en halen steeds meer energie uit afvalwater en beginnen nu aan het terugwinnen van schaars wordende grondstoffen.  Waterschappen zullen, naast hun bij ieder bekende taak Nederland veilig te houden, de aankomende periode voor deze drie belangrijke collectieve opgaven sterke en belangrijke samenwerkingspartners zijn voor gemeenten en provincies om vanuit de overheid tot resultaten te komen. Innovatie, effectief en efficiënt realiseren en integraal werk met werk maken voor alle betrokken belangen en partijen zit in het DNA van  waterschappen.” Aldus de waterschapsbestuurder.

 

Lees meer over de Beste Lokale Bestuurder 2016 op de website van het Binnenlands Bestuur.