Week van Ons Water: We laten graag zien wat we doen!

Week van Ons Water: We laten graag zien wat we doen!

Benthemplein

Overal in het land presenteren waterschappen zich aan het publiek en organiseren ze activiteiten om de praktijk van het waterbeheer te laten zien. Ook het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stelt zijn deuren open tijdens de nationale Week van Ons Water van 12 tot en met 21 mei.

AquaReUse: zuiverings-installatie van afvalwater van glastuinbouw-bedrijven

Bij de AquaReUse-installatie bij Bleiswijk verzamelen we afvalwater van de moderne glastuinbouwbedrijven centraal in het gebied en zuiveren dit tot het weer kan worden gebruikt als gietwater. Zo hebben we een gesloten waterketen voor de glastuinbouw.

Agnes van Zoelen, hoogheemraad bij het hoogheemraadschap: ”We zijn als waterschap trots op deze installatie en stellen AquaReUse graag open tijdens deze Week van Ons Water. Dankzij AquaReUse gaan we verzilting van de bodem tegen en hoeven de glastuinbouwbedrijven geen grond- of oppervlaktewater te gebruiken, omdat we een gesloten waterketen hebben gecreëerd. De tuinders hebben daardoor de garantie van goed gietwater. Bovendien besparen we kosten bij onze afvalwaterzuiveringsinstallatie, die minder afvalwater hoeft te verwerken.”

Wilt u ook een kijkje nemen bij AquaReUse? Wees welkom op zaterdag 20 mei om 14.00 uur en ontmoet onze hoogheemraad Agnes van Zoelen. We bezoeken dan ook een tuinbouwbedrijf. Tot 15 mei kunt u zich hier aanmelden.

GeoWeek: schoolexcursies

In de Week van Ons Water vindt ook de GeoWeek plaats. Tijdens de GeoWeek (15 tot en met 19 mei). kunnen leerlingen in hun eigen omgeving kennis maken met de praktijk van aardrijkskunde. Enthousiaste professionals van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard organiseren excursies voor schoolklassen en laten zien hoe waterbeheer in de praktijk werkt: klassen van het Krimpenerwaard College (Krimpen) en het Melanchthon De Blesewic (Bleiswijk) bezoeken Rotterdam om te zien wat het waterschap doet om waterberging in de stad te vergroten. Zo bezoeken zij het waterplein Benthemplein en nemen ze een kijkje op de dakakkers, een moestuin op het dak van een kantoorgebouw in het centrum.

Dorenda Gerts, bestuurder bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: “Als we niets doen, krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast door hevige buien. Als waterschap zijn we continu bezig om maatregelen te nemen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Belangrijk is ook dat mensen zich hiervan bewust zijn en ook van wat zij zelf hiertegen kunnen doen. Vergroten van het waterbewustzijn begint in het onderwijs en daarom werken we graag mee aan excursies voor scholen.”

Leerlingen van het GSR (Rotterdam) bezoeken het Abraham Kroesgemaal bij Moordrecht en de Zuidplaspolder en zullen daar met eigen ogen zien hoe belangrijk goed waterbeheer is om de polder – die hier zo’n 7 meter lager ligt dan de rivier! – droog te houden.

Nationale Molen- en Gemalendag

De Week van Ons Water begint op zaterdag 13 mei met de Nationale Molen- en Gemalendag. We stellen dan meerdere gemalen en molens open voor publiek. Kijk op onze website voor meer informatie. Wees van harte welkom!

Water-doe-dag Bergschenhoek

Op zaterdag 20 mei is het Water-doe-dag in het gemeentehuis van Lansingerland, Tobias Asserlaan 1 in Bergschenhoek. Voor jong en oud zijn hier dan allerlei leuke en leerzame dingen te zien, te doen en te leren rond het thema water. Wees welkom van 11.00 tot 15.00 uur.