Werkzaamheden stuw in Bleiswijk

Werkzaamheden stuw in Bleiswijk

Ontwerp van de nieuwe stuw

Vanaf september wordt de waterpeilscheiding in een stuw in Bleiswijk vervangen. Deze stuw bevindt zich in de watergang langs het recreatiegebied, aan de Kooilaan nabij de kruising met de Grote Molen.

De huidige waterpeilscheiding is verouderd en aan vervanging toe: het bestaat uit een beweegbare handbediende stuw waarmee het waterpeil in de kern van Bleiswijk en Klappolder kan worden geregeld. Doordat dit nu handmatig gebeurt, is adequaat peilbeheer niet mogelijk. Door de peilscheiding te vervangen door een geautomatiseerde stuw kan direct worden geanticipeerd op de hoeveelheid neerslag.

Het hoogheemraadschap heeft samen met de direct omwonenden, het Recreatieschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Lansingerland gewerkt aan de voorbereiding van de werkzaamheden. De uitvoering van de werkzaamheden bedraagt vijf tot zes weken. De werkzaamheden worden vanaf de kant van het Recreatieschap uitgevoerd. Direct omwonenden worden voor de uitvoering van de werkzaamheden geïnformeerd, onder andere door een bewonersbrief. De omgevingsvergunning is aangevraagd.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? U kunt ons bellen via 010 45 37 200 of mailen via info@hhsk.nl.

Luchtfoto met locatie van de stuw aan de Kooilaan