2017 in beeld op interactieve kaart

2017 in beeld op interactieve kaart

2017 in beeld

Wat hebben wij met uw waterschapsbelasting gedaan in 2017? We regelen de waterstand met bijvoorbeeld gemalen en sluizen, zuiveren afvalwater, beheren dijken, beheren natuur in en aan het water en controleren de kwaliteit van het zwemwater. We doen dat tegen zo laag mogelijke kosten, zodat u veilig kunt wonen en werken. En dat u genoeg en schoon water heeft.

U ziet en leest in het jaaroverzicht 2017 meer over het waterbeheer in de laagst gelegen delta van Nederland. Door vernieuwing en innovatie kunnen we efficiënter en beter, bijvoorbeeld duurzamer, werken. Daarnaast vraagt het veranderende klimaat om extra aanpassingen in ons gebied.

Wilt u meer lezen over

  • Wat u zelf kunt doen om wateroverlast in uw buurt tegen te gaan?
  • Op welke manier u met ons mee kunt denken over waterbeheer?
  • Onze rondleidingen en gastlessen en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden?
  • De voorbereidingen voor dijkversterking KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard) en ons werk aan de Bergse Linker Rottekade?
  • Hoe wij op verschillende manieren werken aan schoon water?
  • Hoe wij energie halen uit afvalwater?
  • Hoe wij op diverse manieren duurzamer werken, bijvoorbeeld door gerecycled asfalt te gebruiken bij onderhoud van onze wegen?

Bekijk dan snel ons jaaroverzicht 2017 op onze interactieve kaart.