Aanhoudende droogte vraagt om zorgvuldig peilbeheer

Aanhoudende droogte vraagt om zorgvuldig peilbeheer

Peilschaal

Wij werken nog steeds hard om het water op de juiste hoogte te houden. De weinige regen en blijvend lage aanvoer van de rivieren zijn niet voldoende. Dit vraagt om zorgvuldig peilbeheer passend bij de behoeftes van de afzonderlijke gebieden. Het is nodig dat we zoet water inlaten via alternatieve routes om de peilen te handhaven en de waterkwaliteit stabiel te houden.

We blijven bijvoorbeeld via de Bergsluis zoet water inlaten. De hoeveelheid water die nodig is, neemt af. Er verdampt bijvoorbeeld minder water door de lagere temperatuur en het bewolkte weer. De bedieningstijden van de sluis zijn daardoor weer verruimd.
 
Daarnaast houden we onze watervoorraden vanwege de weersvooruitzichten ruim op peil. Dat betekent dat we in sommige gebieden het waterpeil verhogen, omdat daar vanuit de functie van het gebied behoefte aan is. Het gaat dan bijvoorbeeld om agrarische gebieden waar we dan ook extra water naar toe voeren.

Neerslag doet scheuren in dijken en kades afnemen

Onze dijken en kades blijven we inspecteren. Onze dijkinspecteurs en vrijwillige dijkbewakers hebben afgelopen weekend weer een inspectieronde afgerond. Door de neerslag zijn sommige scheuren verminderd. Waar dat nodig is, houden we dijkvakken nog steeds extra in de gaten door deze te monitoren.

Blauwalg, botulisme en dode vissen: blijf uw melding aan ons doorgeven

We krijgen nog regelmatig meldingen over blauwalg, botulisme en kroos. Ook vis- en vogelsterfte komen nog steeds voor als gevolg van de droogte. De waterkwaliteit is nog niet voldoende verbeterd. Vissen en waterplanten hebben het lokaal moeilijk door minder zuurstof en meer bacteriën in het water. U kunt uw meldingen blijven doen via ons meldingenformulier. Voor zieke dieren in en langs het water belt u met de dierenambulance.