Actueel beleid voor waterhuishouding

Actueel beleid voor waterhuishouding

Rottemeren

Schieland en de Krimpenerwaard beheert het watersysteem, zodat het land geschikt en aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en recreëren. Daarbij hoort eigentijds en duidelijk beleid. In dat kader heeft de verenigde vergadering in maart 2018 de Nota Watersystemen en Beleidsuitwerking Peilbeheer vastgesteld.

De Nota Watersystemen bevat algemene uitgangspunten voor het beheer van het oppervlaktewater. In de Beleidsuitwerking Peilbeheer staan algemene uitgangspunten voor het peil van het oppervlaktewater.

Hoogheemraad Dorenda Gerts erkent het belang van de update: “Ons beheersgebied is behoorlijk divers. Elke vierkante meter wordt intensief gebruikt en de omstandigheden zijn overal weer anders. We zien volop ontwikkelingen in onze omgeving - dat betekent natuurlijk ook dat ons werk altijd in beweging is. Daarom houden we het beleid graag actueel en helder, zo kunnen we het waterbeheer goed blijven uitvoeren.”

Eerder al, in 2017, heeft het hoogheemraadschap met belanghebbenden en geïnteresseerden over de stukken gesproken, bijvoorbeeld tijdens participatiebijeenkomsten in Rotterdam en Lekkerkerk. Na positieve reacties van de betrokkenen heeft de verenigde vergadering het beleid op 28 maart vastgesteld.

De volledige stukken zijn online gepubliceerd:

Nota Watersystemen

Beleidsuitwerking Peilbeheer