'Beleidsregel ontheffingverlening RVV 1990' vastgesteld

'Beleidsregel ontheffingverlening RVV 1990' vastgesteld

Weg in de Krimpenerwaard

Het ontheffingsbeleid voor wegen is aangepast en definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Het ontheffingsbeleid komt zes weken ter inzage te liggen. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Een aantal wegen in de Krimpenerwaard is (deels) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Sommige inwoners of organisaties moeten gebruik maken van deze wegen om bij hun land te kunnen komen of ergens te kunnen komen waar ze bijvoorbeeld hun beroep moeten uitvoeren. Deze mensen kunnen een ontheffing aanvragen die wordt getoetst aan het beleid. Belangrijk is dat de veiligheid voor de overige weggebruikers niet in geding komt.