Bestrijding Japanse duizendknoop langs wegen en dijken

Bestrijding Japanse duizendknoop langs wegen en dijken

Japanse duizendknoop

We gaan de Japanse duizendknoop langs wegen en dijken te lijf. Deze exoot verspreidt zich snel en veroorzaakt schade aan dijken en wegen. Op circa twintig locaties in ons gebied gaan we de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop aanpakken. Dit moet ertoe leiden dat de plant niet verder verspreidt en uiteindelijk uit onze wegen en dijken verdwijnt.

“We moeten de Japanse duizendknoop langs onze dijken en wegen aanpakken omdat de plant schade aanricht waardoor de veiligheid in gevaar komt. De plant groeit hard en is zo sterk dat wegverharding en de bekleding van de dijken aangetast worden. Omdat de plant hardnekkig is, neemt de aanpak enkele jaren in beslag”, legt hoogheemraad Paul van den Eijnden uit.

Het hoogheemraadschap richt zich op de bestrijding van de Japanse duizendknoop langs dijken en wegen. Hier veroorzaakt hij schade en overwoekerd de plant de omgeving.

Het hoogheemraadschap pakt de Japanse duizendknoop aan in de wegen en dijken. Heeft u de exoot in uw tuin of op uw eigendommen, informeer bij de gemeente of ga zelf aan de slag. Hieronder een aantal tips.

Wat kunt u doen tegen Japanse duizendknoop in de buurt van uw woning?

Graaf de planten uit. Zorg er daarbij voor dat ook alle wortels worden weggehaald. Gooi al het maaiafval bij het restafval (in de grijze container) om zo verspreiding te voorkomen.

De duizendknoop kan ook in toom worden gehouden door de stengels een aantal keer per jaar uit de grond te trekken.

Plant gras op de plek waar de Japanse Duizendknoop zich bevond en maai dit iedere twee weken (let op: ook dit maaisel moet bij het restafval)