Bijdrage bewonersinitiatief Essenburgpark

Bijdrage bewonersinitiatief Essenburgpark

Essenburgpark

Het Essenburgpark is een nieuwe ontwikkeling die een grote bijdrage kan leveren aan het tegengaan van wateroverlast in Rotterdam. Buurtbewoners hebben zich met enthousiasme ingezet voor een nieuwe inrichting van dit gebied, een bijzonder stukje ‘niemandsland’ in het hart van de stad.

Hier kan wateropvang worden gerealiseerd en meer leefbaarheid door groen: een mooie combinatie waar de gemeente en het hoogheemraadschap graag steun aan bieden. Het gebied van bijna een kilometer lang en honderd meter breed ligt tussen de Essenburgsingel en de spoorlijn, de Schie en de Diergaardetunnel. Op 27 juni heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap ingestemd met een financiële bijdrage aan dit bijzondere project.

Bestuurder Paul van den Eijnden is trots op het initiatief. “Prachtig dat de bewoners zich hier met zoveel passie voor hebben ingezet. Dankzij intensief samenwerken tussen bewoners, gemeente en waterschap ontstaat hier straks een geweldig nieuw stuk klimaatbestendig Rotterdam.”

Buurt in actie

Het Essenburgpark wordt een gebied met ruige stadsnatuur en veel ruimte voor water. Drie goed georganiseerde buurtinitiatieven, De Pluktuin, Ieders Tuin en de Spoortuin, bundelden hun krachten om van het gebied een park voor iedereen te maken. Het oorspronkelijke ontwerp voor het gebied is getekend door de bewoners zelf. Vervolgens hebben gemeente en hoogheemraadschap dit in samenwerking met de bewoners verder uitgewerkt.

In totaal wordt 5.500 m3 waterberging aangelegd in het gebied, waar bij tijden van hevige regen ruim 40.000 badkuipen aan water kunnen kan worden opgevangen.

Het Essenburgpark zal de omgeving een flink stuk aantrekkelijker maken. Bewoners kunnen recreëren, ontmoeten en ontspannen in het vele groen. Het park wordt bovendien een schakel in de Groene Connectie. Dit is een verbinding en wandeling tussen groene initiatieven in Rotterdam West en een samenwerking van lokale welzijnsinstellingen.