Boeren aan de slag voor schoon water

Boeren aan de slag voor schoon water

Officiële start DAW

Dinsdagochtend 12 april verzamelden boeren en bestuurders zich in De Zwaan in Berkenwoude voor de aftrap van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in de Krimpenerwaard. Binnen dit plan gaan de boeren zelf aan de slag om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren.

Dit doen ze door een aantal zaken in hun bedrijfsvoering aan te passen zodat er minder meststoffen, zoals nitraten en fosfaten, in het water terecht komen. “Wij vinden goede waterkwaliteit erg belangrijk”, vertelt hoogheemraad Agnes van Zoelen. “Dat de boeren hieraan bijdragen en daar zelf ook profijt van hebben, is een win-winsituatie. Dat maakt dit project zo mooi.”

En dat het een mooi project is, bleek ook tijdens de start. Het animo was groot en de sfeer was heel goed. Op de boerderij van Peter van Zuijlen kon men in de praktijk zien welke maatregelen hij heeft toegepast. Daarnaast vonden drie workshops plaats over verschillende maatregelen. Het DAW werd officieel gestart door Wim Boer, die de baggerbeugel hanteerde en Agnes van Zoelen, Claude van Dongen (portefeuillehouder Water van LTO Noord) en wethouder Pieter Neven (gemeente Krimpenerwaard) die de bagger inzaaiden met een grasmengsel.

De boeren gaan in studiegroepen aan de slag om kennis te delen en verder invulling te geven aan de verschillende maatregelen.

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard draagt bij aan het project DAW Krimpenerwaard. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds;

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland