Contouren gemaal Bergweg Zuid worden zichtbaar

Contouren gemaal Bergweg Zuid worden zichtbaar

Bouw gemaal Bergweg Zuid

De bouw van gemaal Bergweg Zuid verloopt voortvarend. Er wordt gewerkt aan de opbouw van het gemaal, waardoor er inmiddels ook resultaten boven de grond zichtbaar zijn. Afgelopen week zijn de tijdelijke damwanden verwijderd.

Daarnaast worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het aansluiten van de twee pompen van het gemaal, ieder met een capaciteit van 60 kuub. Daarmee kan het gemaal 120.000 liter water, ongeveer duizend gevulde badkuipen - per minuut gaan verpompen. Het water gaat via persleidingen onder de Bergweg door naar de Boezemtocht. Binnenkort worden de leidingen gevuld met water en getest. Uiteindelijk stroomt het water via gemaal Lansingerland op de Rotte. Komend najaar is het gemaal operationeel en wordt het opgeleverd.

Schoon en voldoende water

Met de bouw van het gemaal willen we de waterkwaliteit van de Bergse Plassen verbeteren. Dit doen we door te voedselrijk water om de Bergse Plassen heen te leiden. Het water vanuit Hillegersberg en Schiebroek stroomt straks onder de Ankie Verbeek Ohrlaan door naar het Lage Bergse Bos en gemaal Lansingerland. Van daaruit zetten we het water op de Rotte. Daarnaast wordt de afvoer van water uit Schiebroek verbeterd en de bergingscapaciteit in het gebied beter benut. Zo krijgen we een robuustere waterhuishouding, die beter overweg kan met de steeds zwaardere hoosbuien.
Omdat de rijksweg A16 wordt doorgetrokken, gaat het nieuwe gemaal daarnaast het water op peil houden in het Molenlaankwartier in Hillegersberg.