De schouw komt er aan: Is uw sloot al schoon?

De schouw komt er aan: Is uw sloot al schoon?

Sloot in ons gebied

Vanaf 15 oktober 2018 inspecteren medewerkers van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de watergangen, zoals sloten, op de toegestane begroeiing. Wanneer zij constateren dat u zich niet of onvoldoende aan de onderhoudsplicht houdt, kunnen wij het benodigde onderhoud op uw kosten laten uitvoeren.

Als u aan het water woont, of uw bedrijf aan het water is gevestigd, is de kans groot dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de sloot. Goed onderhoud is belangrijk voor de waterkwaliteit en de aan- en afvoer van water, zoals bij hoosbuien en droogte. Een sloot is goed onderhouden als de waterdiepte en begroeiing op orde zijn, en ook duikers schoon zijn.

Wilt u weten of en zo ja op welke manier u uw sloot moet onderhouden?

Kijk dan even op onze pagina over het onderhoud van watergangen. U kunt ook bellen of mailen naar onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 010 45 37 200 of via mail info@hhsk.nl.