Dijkwacht meldt schades via inspectieapp

Dijkwacht meldt schades via inspectieapp

Dijkinspectie

De dijkwachten hebben afgelopen week de droogtegevoelige kades geïnspecteerd. Voor het eerst hebben ze schademeldingen doorgegeven via de inspectieapp. Dit zorgt voor snellere verwerking van de gegevens en geeft de medewerkers van het waterschap snel inzicht in de situatie. Er zijn bijna honderd meldingen binnengekomen via de App en de mail.

Een aantal scheuren of natte plekken worden door de medewerkers van het waterschap extra gecontroleerd op eventuele ontwikkelingen. Ze geven nu geen aanleiding om op in te grijpen, maar als dat in de nabije toekomst wel het geval is, wordt dat snel opgemerkt. Het waterschap is trots op de leden van de dijkwacht die op secure wijze bijdragen aan de waterveiligheid in ons gebied.