Dode vissen in Rotterdam

Dode vissen in Rotterdam

Sidelingepark in Rotterdam

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft diverse meldingen ontvangen over vissterfte in Rotterdam: onder andere bij de Trompetbloemstraat in Ommoord, Sidelingepark in Overschie, Baanweg in Overschie en de Hoekersingel in Oud-Mathenesse.

Voornamelijk in het Sidelingepark is de vissterfte groot. Het is een vervelend verschijnsel wat vaak voorkomt na hevige neerslag. Het riool loopt dan vol en heeft niet genoeg tijd om het water af te voeren. Het vuile water stroomt dan naar het oppervlaktewater. Andere mogelijke oorzaken van vissterfte zijn relatief sterke temperatuurschommelingen van het water in de afgelopen periode en blikseminslagen in het water.

Opruimen

De dode vissen worden in een gecoördineerde actie van gemeente en waterschap uit het water verwijderd. Dit gebeurt door de dierenambulance in het geval van relatief kleine aantallen. Bij grotere aantallen worden beroepsvissers ingeschakeld.

Samen werken aan een oplossing

We hebben steeds vaker te maken met grote hoeveelheden regen in korte tijd. De buien die nu vallen, waren pas rond 2050 verwacht. Waterschap en gemeente doen hun best om ruimte te maken voor het water. We verlagen waar mogelijk de peilen en stemmen af met de gemeente om ruimte te creëren in het rioolsysteem. Ook richten we de buitenruimte klimaatbestendig in door het maken van bijvoorbeeld waterpleinen en waterbergingen. Het klimaat wordt extremer en om daar tegen opgewassen te zijn is een brede inzet nodig van overheden, bedrijven en particulieren maar ook van het Rijk. Het is een probleem waar heel Nederland mee te maken heeft.

Inwoners kunnen daar ook aan bijdragen. Door de regenpijp af te koppelen van het riool en het water op te vangen in een regenton of in een groene tuin, wordt het riool minder belast.  

Melding maken

Dode vissen in het water kunt u melden via ons meldingenformulier.