Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig

Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig

Hoog water

Mede dankzij de maatregelen van afgelopen maanden om het watertekort tegen te gaan, is momenteel sprake van een situatie die langzaamaan verbetert. Daarom is het hoogheemraadschap afgeschaald naar fase 0 (normale bedrijfsvoering).

Hoewel er regionaal nog grote verschillen zijn, is er landelijk geen sprake meer van een grotere vraag dan aanbod van zoet water.

GEEN EXTRA ZOET WATER MEER

De aanvoer van extra zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar West Nederland is gestopt. Daarmee komt voor de waterbeheerders een einde aan een extreem lange periode van droogte: 64 dagen lang is zoet water aangevoerd via de KWA; de klimaatbestendige wateraanvoer. De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen dat in tijden van watertekort zoet water aanvoert vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het is een alternatieve route voor de aanvoer van water, als het water bij het innamepunt bij de Hollandsche IJssel in Gouda zouter dreigt te worden. Om langdurige verzilting van de Hollandsche IJssel tegen te gaan is er zoet water ingelaten vanuit het beheersgebied van de Stichtse Rijnlanden (via de Waaijersluis) en vanuit de Krimpenerwaard (via gemaal Verdoold). Deze doorvoer Krimpenerwaard heeft zes weken lang gelopen.