Duurzaam waterschap, voor nu én later

Duurzaam waterschap, voor nu én later

Voor een waterschap zijn de gevolgen van de klimaatverandering direct voelbaar. De hevige regenbuien en langere perioden van droogte zorgen voor meer uitdaging in het waterbeheer. Wij werken samen met gemeenten, bedrijven en inwoners in ons gebied om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Voor het waterschap is een duurzame manier van werken erg belangrijk.

We werken niet alleen aan de problematiek van nu maar denken ook na over de toekomst. Wij willen onze bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en hebben als doel om in 2025 energieneutraal te zijn. Hoe gaan wij dit bereiken?

Duurzame energie opwekken

In 2017 hebben wij de hoogste – meeste – grootste duurzame opwekking van elektriciteit ooit gehad op de afvalwaterzuivering Kralingseveer langs de Van Brienenoordbrug in Capelle aan den IJssel. Met de twee warmte kracht koppelingen en gasmotoren is er 6,5 miljoen kWh opgewekt met de productie van ruim 3 miljoen m3 biogas. Het gemiddelde verbruik per jaar in Nederland is ongeveer 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas. Met deze duurzaam opgewekte stroom kan je 1.857 huishoudens van stroom en 2.000 huishoudens van biogas voorzien!  
Lees meer

Minder energie verbruiken

De focus van het waterschap ligt niet alleen bij het opwekken van energie maar vooral op het verminderen van het eigen verbruik. De meeste energie verbruiken wij bij het zuiveren van afvalwater. De bacteriën die het afvalwater schoonmaken hebben hier veel zuurstof bij nodig. De huidige werkwijze kost veel energie, daarom bekijken we energiebesparende manier om dit proces uit te voeren zoals bellenbeluchting.
Lees meer

Minder CO2 uitstoot

Ons energieverbruik, het gebruik van grondstoffen en onze transportbewegingen zijn de drie bepalende bronnen voor de uitstoot van broeikasgassen. We zetten in op een overgang naar een energie neutrale organisatie in 2025, het beperken van grondstofgebruik of vervanging door andere grondstoffen en duurzame mobiliteit. Deze maatregelen zorgen voor een vermindering van onze CO₂-uitstoot.
Lees meer

Circulair werken

Bij circulair werken gaat het om anders denken, herontwerpen, reparatie, recycling, verwerking en hergebruik. Wij zoeken in onze bedrijfsprocessen naar verbetering ten opzichten van de huidige situatie. We doen bijvoorbeeld mee met een onderzoek naar het terugwinnen van zeldzame metalen uit zuiveringsslib. Ook verkennen we de mogelijkheden om het verbruik van grondstoffen als metaalzouten en polymeren te verminderen en om maaisel van bermen langs de dijken, wegen en watergangen te benutten.
Lees meer

Op www.hhsk.nl/duurzaamwaterschap houden wij u graag op de hoogte van onze projecten rondom duurzaamheid en innovatie.