Educatievrijwilligers bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Educatievrijwilligers bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Sinds een aantal jaren zijn er vrijwilligers bij ons waterschap actief die groepen, waaronder scholieren, ontvangen op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Kralingseveer en het gemaal Abraham Kroes. Twee keer per jaar komen zij bij elkaar. De ene keer om ervaringen uit te wisselen en de andere keer om het gebied in te gaan en kennis op te doen van het zichtbare werk van ons hoogheemraadschap.

Al tijdens de kennismakingsperiode zijn ze natuurlijk op de awzi Kralingseveer en het gemaal Abraham Kroes geweest. Vorig jaar hebben ze de calamiteitenberging in de Eendragtspolder bezocht.

Wandeling waterbergingen Rotterdam

Op 11 april hebben ze een wandeling door de stad Rotterdam gemaakt. Onze educatiemedewerker Neeldert van Laar heeft ze rondgeleid. Sommige zaken zijn goed zichtbaar zoals bij de Westersingel. Neeldert gaf uitleg over de wateropvang onder het Kruisplein waar bovenop de parkeergarage water tijdelijk kan worden opgevangen. Dat de vrijwilligers gespitst zijn op voorlichting geven blijkt wel uit hun vraagstelling. “Waarom kan je dat hier nergens lezen?”, merkte een van hen op.

De wandeling ging ook naar het Benthemplein. Het waterplein dat daadwerkelijk werkt zoals te zien was, want er stond nog een laag water in van de regenval van de laatste dagen. Een mooi voorbeeld hoe je functies als ruimte voor sport, groen, buitentheater en waterberging met elkaar kan combineren. Ook hier wilden de vrijwilligers precies weten hoe het werkt, waar het water vandaan komt en hoe het weer via het riool wordt geloosd. Verder werd de wijk Agniesebuurt bekeken waar het Hoogheemraadschap in samenwerking met onder meer de gemeente Rotterdam werkt aan meer vergroening, zodat ook hier meer water tijdelijk kan worden opgevangen en niet direct het riool in gaat. 

De rondleiding werd afgesloten in de lunchroom Op het Dak aan de Schiekade boven op een flatgebouw. Een mooi voorbeeld hoe je de vele platte daken in de stad kunt vergroenen, waarbij hier de ingrediënten voor diverse gerechten uit de groentetuin van het dak, de zogeheten Dakakker, worden gehaald.

Een boeiende middag – aldus de vrijwilligers – waarbij hun kijk op het werk van het Hoogheemraadschap weer breder is geworden.

Verslag door Gerdien Tober, vrijwilliger en oud-hoogheemraad bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard