Extra zoetwater tegen verzilting Lek en Hollandsche IJssel

Extra zoetwater tegen verzilting Lek en Hollandsche IJssel

De Lek (beeld: Your Captain luchtfotografie)

Om de verzilting van de Lek en Hollandsche IJssel te beperken, laat Rijkswaterstaat sinds maandag meer water naar de Lek stromen.

Het zoute water vanuit zee kan door de droogte en de lage waterstanden in de rivieren steeds verder landinwaarts komen. Zo heeft dat water de Hollandsche IJssel bij Krimpen aan den IJssel bereikt en de monding van de Lek bij Kinderdijk. De beschikbaarheid van zoetwater is belangrijk voor de waterkwaliteit, planten, bomen en dieren, voor boeren en tuinders en voor de stevigheid van onze dijken.

Tegendruk
Zoetwater via Lek

Rijkswaterstaat laat daarom sinds maandag extra zoetwater naar de Lek stromen. Dit zoetwater wordt grotendeels ingelaten via de Prins Bernhardsluizen bij Tiel en stroomt vervolgens verder via een stuw bij Hagestein, dichtbij Nieuwegein. De Lek blijft hierdoor voldoende zoet, zodat we de Krimpenerwaard kunnen blijven voorzien van kwalitatief goed water. Door het zoute water terug te dringen, beperkt deze maatregel daarnaast het verder verzilten van de Hollandsche IJssel.

Landelijke verdeling

Het Managementteam Watertekorten (MTW), met daarin onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen, bepaalt op dit moment de verdeling van water vanuit de grote rivieren over Nederland.