Geopend: het slimste dak van Nederland

Geopend: het slimste dak van Nederland

Het slimste waterbergende dak van Nederland

Op vrijdag 1 juni is het slimste dak van Nederland geopend: het ‘Slimdak’ op het Schieblock in Rotterdam. Een innovatief dak dat inspeelt op de weersverwachtingen en veel water kan bergen maar ook - als dat nodig is - ruimte kan maken voor regenwater bij zware regenval.

Hoogheemraad Paul van den Eijnden en wethouder Adriaan Visser lichtten de kansen én noodzaak van dit soort daken toe. Ter opening hesen zij gezamenlijk met de initiatiefnemers de slimdakvlag. Van den Eijnden juicht deze innovatie van harte toe: “laat dit een voorbeeld zijn, dat vele mogen volgen! Deze bovenlaag van de stad roept om extra toepassingen en initiatieven!”

Ruimte voor water

Het slimme van het slimdak is de smartflowcontrol. Die ‘bemiddelt’ tussen het weer en het dak. In het geval van hoosbuien zorgt de smartflowcontrol dat er langzaam ruimte voor water wordt gemaakt op signaal van de weersatelliet zodat de hoos aan regenwater kan worden opgevangen in het dak.

Testdak

Het Slimdak op Het Schieblock is een testdak van 120 m2 met het doel het systeem te presenteren aan bouwers, architecten, waterschappers, beleidsmakers en anderen. Het Slimdak kan worden toegepast op grote daken van bestaande gebouwen en bij nieuwbouw.

Oplossing ligt op dak

Veel steden zoals Rotterdam hebben regelmatig te kampen met wateroverlast. Het Rotterdams Milieucentrum, initiatiefnemer voor deze innovatie: “de oplossing van het waterprobleem in steden ligt op dak!”. In Rotterdam alleen al is 14,5 miljoen m2 platdak beschikbaar. Ook voor groenblauwe slimme daken. Het Rotterdams Milieucentrum en het hoogheemraadschap pleiten ervoor dit soort slimme daken onderdeel te laten worden van de klimaatadaptatieplannen van de stad.