Gladde wegen en plaatselijk overlast door regenval

Gladde wegen en plaatselijk overlast door regenval

De komende dagen wordt er in deze regio plaatselijk tot 40mm regen verwacht. Hierdoor kunnen de wegen spiegelglad worden door vet en olie dat al die tijd op het wegdek is blijven liggen. Daarnaast kan men plaatselijk te maken krijgen met wateroverlast op straat, omdat de grond het water minder snel opneemt door de lange droge periode die we hebben gehad en de riolering alle neerslag niet ineens kan verwerken.

Ook kunnen we te maken krijgen met riooloverstorten in het stedelijk gebied, met name in en rond de Rotterdamse Singels. Dit is helaas onvermijdelijk. 

Onze dijkinspecteurs en vrijwillige dijkbewakers lopen de komende dagen extra controles langs de dijken en kades.

Schipperen tussen te veel en te weinig water

Wij werken deze dagen continue aan het waterpeil in ons beheersgebied: aan de ene kant moet er voldoende water afgevoerd worden om ruimte te creëren waar we alle neerslag kunnen opvangen. Daarnaast proberen we nog steeds genoeg voorraad te vormen om de verzilting in ons gebied te voorkomen.

Verhoogde risico’s bij gebruik oppervlaktewater

Door het warme en droge weer zijn er ook verhoogde risico’s bij het gebruik van oppervlaktewater voor het besproeien van planten en gewassen. Het water kan zouter zijn door indamping en mogelijk noodzakelijke inlaat van zilter water. Bovendien loopt men meer risico op ziektes en allergische reacties doordat er meer ziektekiemen en blauwalgen in het verwarmde water zitten.

Wij raden mensen en bedrijven die gebruik maken van oppervlaktewater aan dit voor gebruik te laten testen. Onnodig gebruik van oppervlaktewater wordt afgeraden.