Grondwater op peil in Bloemenbuurt

Grondwater op peil in Bloemenbuurt

Op woensdag 14 februari verrichtten Dorenda Gerts, bestuurder bij het hoogheemraadschap, en Linda Molenaar, directeur openbare werken bij gemeente Rotterdam, een symbolische handeling in de Bloemenbuurt in Rotterdam.

Door een gieter vol water uit de Erasmussingel in de ondergrond te laten lopen, markeerden zij de start van het project ‘Grondwater op peil!’. De gelijknamige initiatiefgroep van buurtbewoners werkt in dit pilotproject samen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam.

Doel van dit project is het nathouden van de houten paalfunderingen van de woningen in de Bloemenbuurt. Zo zijn deze beter beschermd tegen paalrot.

Waterkwaliteit ook op peil

Het hoogheemraadschap past voor deze proef lokaal het watersysteem aan. Door extra oppervlaktewater vanuit Overschie aan te voeren, kunnen de gemeente en bewoners de houten paalfunderingen van de woningen in de Bloemenbuurt nathouden. De gemeente legt daarvoor een pomp en persleiding aan en sluit die aan op een bestaand systeem van leidingen die het aangevoerde water in de bodem kunnen infiltreren.

Zonder extra maatregelen zou het water aan de Bergse Plassen onttrokken worden. Dat zou de waterkwaliteit van de plassen echter niet ten goede komen; water dat in droge perioden úit de plassen gaat, moet ook worden aangevuld met water van elders. Daarmee neemt ook de kans op bijvoorbeeld blauwalg in de plassen toe – iets wat we zoveel mogelijk willen voorkomen.

Oog voor omgeving

Hoogheemraad Gerts is enthousiast over de pilot: “Alle lof voor hoe de buurtbewoners zich hier hebben verenigd. Samen met hen en de gemeente, zoeken we uit wat de beste aanpak is voor dit gebied. We ondersteunen dit initiatief van harte en helpen graag mee vanuit ons streven naar voldoende en schoon water, mét oog voor de omgeving. Zo heeft de buurt én natte palen én schoon water in de Bergse Plassen.”