Hoog bezoek op het laagste punt van Nederland

Hoog bezoek op het laagste punt van Nederland

Op de foto van rechts naar links, mevrouw Van Veldhoven, mevrouw Schouten en Dorenda Gerts met daarachter de heer en mevrouw Van Zuijlen (eigenaar van het boerenbedrijf).

Maandag 12 februari bezochten de minister van Landbouw Natuur en Visserij (LNV), mevrouw Schouten en de staatsecretaris van Infrastructuur & Water (I&W), mevrouw Van Veldhoven, het Groene Hart en het aan bodemdaling onderhevige Restveengebied in de Zuidplaspolder. Zij werden over deze problematiek bijgepraat door de heer Van Zuijlen, landbouwer in dit gebied en onze waterschapsbestuurder Dorenda Gerts. Vergezeld door nog een aantal wethouders en gedeputeerde Bom-Lemstra.

Zij bespraken de maatschappelijke uitdagingen rondom de bodemdaling problematiek waar we als bewoners, bedrijven en gezamenlijke overheden in dit gebied voor staan. Dorenda Gerts zou graag zien dat het Rijk ook zijn bijdrage hieraan levert, bijvoorbeeld met wet- en regelgeving, het helpen realiseren van nieuwe marktketens (voor bijvoorbeeld nieuwe teelten) en investeringen in het gebied om die noodzakelijke omslag mogelijk te maken.

“Hiervoor is het vooral van belang te investeren in kennisontwikkeling. Met een nationaal kenniscentrum in de regio, kunnen we alle gegevens rondom bodemdaling bij elkaar brengen en van daaruit tot innovatieve oplossingen komen. Landelijke sturing is hard nodig, bodemdaling is inmiddels een nationaal maatschappelijk probleem aan het worden waar we op een slimme manier mee aan de slag moeten.” Aldus de waterschapsbestuurder.

Aan het eind van het bezoek in het oude stadhuis van Gouda nodigde de minister de regio uit om een voorstel op te stellen ‘she can’t refuse’. Het is nu de uitdaging aan alle regionale partners, bewoners en bedrijven om op korte termijn met een stevig voorstel te komen.

Op de foto van rechts naar links, mevrouw Van Veldhoven, mevrouw Schouten en Dorenda Gerts met daarachter de heer en mevrouw Van Zuijlen (eigenaar van het boerenbedrijf).