Hoogheemraadschap opent deur voor meisjes tijdens Girlsday

Hoogheemraadschap opent deur voor meisjes tijdens Girlsday

Hoogheemraad Dorenda Gerts verwelkomt de meisjes van Lyceum Rotterdam

Op 12 april 2018 brachten 20 meisjes van klas 1 en 2 van het Lyceum Rotterdam een bezoek aan ons waterschap. Samen met gemeente Rotterdam had het waterschap een programma samengesteld over waterbeheer in de stad. Dit bezoek maakt onderdeel uit van de landelijke Girlsday: een initiatief voor meisjes van 10 tot 15 jaar met als doel om meisjes al op jonge leeftijd te interesseren voor bèta, techniek en ICT.

Techniek is leuk

De leerlingen werden op het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap verwelkomd door hoogheemraad Dorenda Gerts die de jonge vrouwen enthousiast maakte voor het werk van het waterschap. Vervolgens gaven medewerkers van waterschap en gemeente interactieve presentaties over het belang van waterbeheer in Rotterdam en de rol van techniek en ICT hierin. Zo lieten ze zien dat techniek niet alleen noodzakelijk is om de stad droog te houden, maar ook mooi en leuk kan zijn: bijvoorbeeld door 3D-visualisatie en virtual reality.

De ochtend werd afgesloten met een bezoek aan gemaal Schilthuis aan het Oostplein, waar de leerlingen zagen hoe het gemaal het water uit de Rotte omhoog wordt gepompt naar de Nieuwe Maas.

Dorenda Gerts: “Hoewel de tijd dat waterschappen echte mannenbolwerken waren achter ons ligt, blijken veel meisjes toch vaak nog huiverig om te kiezen voor water en techniek. Het is daarom goed dat op Girlsday meisjes ontdekken dat techniek echt leuk is en iets waar zij zelf in aan de slag kunnen.” 

Girlsday 2018

Niet alleen bij ons hoogheemraadschap doen meisjes mee met Girlsday, in het hele land gaan meer dan 11.000 meisjes aan de slag bij ruim 350 bèta-, technische en ICT bedrijven. In Nederland kiezen nog steeds te weinig meisjes voor bèta, techniek en ICT. Door op Girlsday meisjes uit te nodigen laten bedrijven en technische afdelingen van andere organisaties de meisjes nadrukkelijk weten dat zij van harte welkom zijn in de technologie.

Girlsday is een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en TechniekTalent.nu.