In het zonnetje… Catherine Visser

In het zonnetje… Catherine Visser

Hans Oosters en Catherine Visser

Catherine Visser (landschapsarchitect en bewoner) sprak tijdens de Gebiedsconferentie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden over het Essenburgpark. Dijkgraaf Hans Oosters had haar uitgenodigd om te vertellen over het park.

Het Essenburgpark ligt tussen de spoorbaan Rotterdam-Schiedam en de Essenburgsingel in de wijk het Nieuwe Westen. Drie goed georganiseerde buurtinitatieven: De Pluktuin, Ieders Tuin en de Spoortuin bundelden hun krachten om van het gebied een park voor iedereen te maken. De gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap steunden dit initiatief. Hier kon wateropvang worden gerealiseerd en meer leefbaarheid door groen.

Catherine is enthousiast over de samenwerking. “We willen het park met drie partijen gaan beheren. Dat is meteen ook een uitdaging. Voor gemeente en hoogheemraadschap is beheer een wettelijke taak. Maar voor de buurtinitiatieven is samen werken in het groen een kernwaarde. Het sociale aspect is belangrijk maar ook de verbinding die mensen met het gebied hebben.”

Catherine vervolgt: “Daar moet je voorzichtig mee zijn. Hoe voorkom je dat de ene partij uit het oogpunt van efficiency iets weghaalt, waar de andere partij waarde aan hecht en graag had willen behouden? Het hoogheemraadschap heeft het initiatief genomen tot 'de Werkplaats Essenburgpark'. Daarin zitten we met de sleutelfiguren van de drie partijen aan tafel, wisselen we verhalen uit en praten we over drijfveren.

De mooiste casus was tijdens die gesprekken “de boom van Peter” [Dullaard van het hoogheemraadschap, red.]. ‘Deze boom is in de Essenburgsingel omgevallen Dat levert veel waarde op voor de ecologie en is ook een leuk speelobject. Normaal zou het hoogheemraadschap de boom verwijderen. Nu bespreken we in de Werkplaats of we hem kunnen behouden. Dankzij dergelijke gesprekken zijn we elkaar beter gaan begrijpen en hebben we helderder voor ogen hoe de rolverdeling en de aanpak in het park wordt’, legt ze uit.

Hans Oosters is heel trots op het initiatief. “Het is mooi als inwoners actief bijdragen aan een mooie leefomgeving. We hebben ze hard nodig om de stad klimaatbestendig te maken” zegt hij.

Kijk voor meer informatie op: www.essenburgpark.nl.