Infiltratieproef Groenendijk officieel begonnen

Infiltratieproef Groenendijk officieel begonnen

Infiltratieproef Groenendijk

Op woensdag 27 juni 2018 hebben hoogheemraad Paul van den Eijnden en Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermings programma de infiltratieproef gestart.

De proef, waarbij duizenden liters water over en in de dijk spoelen, vindt plaats langs de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel. Per uur gaan er 10.00 emmers water in. De proef valt onder de ‘Projectoverstijgende verkenning Microstabiliteit’.

Waarom deze proef?

Bij extreem weer staat het water hoog langs de dijk, zijn er hoge golven en slaan de hoogste over de dijk heen. Dit zorgt ervoor dat de bovenste laag van de dijk verzadigd wordt, verzwakt en zelfs in kan zaken. Met de proef simuleren we de wateroverslag en kijken we hoe de dijk daarop reageert. Als de resultaten van de proef aantonen dat de rekenregels die nu gelden voor dijken te conservatief zijn, kunnen deze worden bijgesteld wat landelijk miljoenen euro’s kan besparen in de dijkversterkingsopgave. Momenteel ligt er een landelijke opgave om 1100 kilometer aan dijken te versterken. Deze opgave kost het Rijk en de waterschappen 74 miljard euro. Innovaties en proeven als deze zijn erg belangrijk om geld te kunnen besparen