Leerlingen presenteren onderzoek bodemdaling en toekomst Zuidplaspolder

Leerlingen presenteren onderzoek bodemdaling en toekomst Zuidplaspolder

Leerlingen van vwo3 en havo4 van het Libanon Lyceum hebben zich de afgelopen acht weken verdiept in de bodemdalingproblematiek in de Zuidplas. Leerlingen kregen de opdracht om het probleem van inklinking van de veenbodem te onderzoeken en een voorstel te doen voor een bestendige toekomst van de polder, rekening houdend met de huidige gebruikers in het gebied. Op 5 november presenteerden de leerlingen hun bevindingen aan het waterschap.

Het Libanon Lyceum in Rotterdam is een Technasiumschool. Een technasiumopleiding is vooral praktisch ingericht; leerlingen worden uitgedaagd om realistische, vaak technische vraagstukken uit het bedrijfsleven en de overheid te onderzoeken en er oplossingen voor te bedenken.

Excursie

In september brachten alle leerlingen een bezoek aan het gebied, bezochten de veehouderij van algemeen bestuurder van het hoogheemraadschap Paul Oudijk en kregen een presentatie op het Gemaal Abraham Kroes in Moordrecht. Daarna zijn ze aan de slag gegaan. Op 5 november presenteerden de leerlingen, als onderdeel van het vak Onderzoek & Ontwerp, in kleine groepen hun adviezen over de Zuidplaspolder aan hoogheemraad Dorenda Gerts.

Eilanden voor festivals

Ideeën van leerlingen varieerden van huidige functies behouden door innovatieve ingrepen tot het uitkopen van boeren en bewoners en drastisch herinrichten van het gebied. Enkele ideeën:

  • Boeren geleidelijk laten overschakelen op vormen van natte landbouw;
  • Grootschalig inzetten van veenmos om vocht vast te houden en bodemdaling zo tegen te gaan;
  • Het gebied onder water zetten voor natuur, recreatie en visteelt. En drijvende woningen;
  • De Zuidplas weer terugbrengen met mogelijkheden voor waterrecreatie en eilanden waar festivals georganiseerd kunnen worden.

Hoogheemraad Dorenda Gerts: “Leerlingen moesten zich echt verdiepen in de bodemdaling en kwamen erachter dat er geen makkelijke oplossingen zijn. ”De een in het gebied wil iets heel anders dan de ander,” zo zei een leerling. En toch is het ook mooi om te zien dat leerlingen er helemaal blanco in staan en zo met creatieve of nuchtere ideeën komen: “gewoon het gebied opnieuw inrichten, want zoals het nu gaat kan in de toekomst niet meer,” zoals een van de leerlingen stelde.”